Oplysning om MINFLU ApS’ behandling af dine personoplysninger mv.

1. Dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

MINFLU ApS (benævnt ”Virksomheden”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger modtaget om dig.

Kontaktoplysningerne er følgende:

MINFLU ApS

CVR-nr. 39 20 36 85

Skovvej 23 B

8800 Viborg

Tlf.: +45 52 11 16 77

Mail: hello@minflu.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Virksomheden behandler dine personoplysninger til brug for Virksomhedens personaleadministration.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Virksomheden behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig.

3. Kategorier af personoplysninger

Virksomheden behandler følgende oplysninger om dig, herunder:

  • Identifikationsoplysninger

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Virksomheden videregiver eller overlader dine personoplysninger om dig til følgende:

  • Relevante marketingbureauer i forbindelse med tracking af salg

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Virksomheden opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter kontraktens ophør. Dette skyldes, at bogføringslovens krav om opbevaring i 5 år skal opfyldes.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Virksomhedens behandling af oplysninger om dig, herunder:

– Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Virksomheden behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

– Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

– Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Virksomhedens behandling af dine personoplysninger.

– Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

– Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Virksomheden på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

– Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Virksomheden behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Virksomheden.

7. Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Virksomheden behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.