Abonnementsbetingelser (Subscription Terms in Danish)

Disse abonnementsbetingelser finder anvendelse ved indgåelse af samarbejde mellem MINFLU og Virksomhed.

Minflu.com ejes af MINFLU ApS

CVR nr.: 39203685

8800 Viborg 

Tlf.: 52111677

hello@minflu.com

 

Abonnementsbetingelser

Gældende fra d. 1. september 2020.

MINFLU stiller en abonnementsbaseret fordelsaftale til rådighed, som giver vores abonnenter adgang til rabataftaler.

 

1 Generelt

1.1 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter ”Betingelser for
Brug”) gælder for aftaler mellem MINFLU og en CVR registreret virksomhed
(herefter ”Virksomheden”) vedrørende abonnements baseret rabataftale.

1.2 Disse betingelser udgør vilkårene for det abonnement der er
gældende mellem Virksomheden og MINFLU (herefter ”Aftalen”). For
at få adgang til abonnementet skal Virksomheden læse og acceptere Aftalen.

1.3 Når abonnementet er oprettet, vil MINFLU fremsende en
bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Virksomheden har oplyst i
forbindelse med Virksomheden registrering af en brugerkonto i
overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

 

2 Ydelsernes omfang

2.1 For en månedlig betaling kan Virksomheden tegne et abonnement og få adgang til rabat- og fordelsordningen.

  • Selv service.
  • MINFLU service.

 

2.2 Abonnementet giver Virksomheden adgang til brug af rabat- og fordelsordningen, til den
abonnementsløsning, som Virksomheden har valgt ved oprettelse af kampagne.

2.3 Ved valg af Selv service abonnementerne, skal Virksomheden selv oprette kampagner og finde de influenter der skal samarbejdes med.

2.4 Ved valg af MINFLU service abonnementerne, er det MINFLU der finder de influenter der skal samarbejdes med, og følger kampagnen til ende.

 

3 Adgang til tjenesterne

3.1 Virksomheden skal for at få adgang til abonnementsordningen,
registrere en brugerkonto på minflu.com.

 

4 Registrering

4.1 Virksomheden er ansvarlig for at sikre, at de angive oplysninger er
korrekte på oprettelsestidspunktet og løbende holdes korrekt opdateret.

4.2 Ved oprettelse skal Virksomheden angive Instagram profilnavn, virksomhedsnavn, for- og efternavn samt mailadresse.

Virksomheden er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

4.3 Hvis Virksomheden får mistanke om ulovlig brug af brugerkontoen, skal Virksomheden omgående underrette MINFLU.

 

5 Betaling

5.1 Den løbende betaling for abonnementet sker forud hver måned.

5.2 Første opkrævning sker på indmeldelsesdatoen. Herefter månedligt på samme dag i måneden som indmeldelsesdatoen.

 

6 Tilpasning og ændringer

6.1 MINFLU forbeholder sig retten til at ændre gebyret og
andre betingelser for abonnementet. Ændringen skal meddeles til Virksomheden
pr. e-mail senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I
tilfælde af sådanne ændringer er Virksomheden berettiget til at opsige
abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.
Hvis Virksomheden ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft,
skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til
åbenbar fordel for Virksomheden, gælder med det samme uden særlig
opsigelsesret for Virksomheden.

 

7 Fortrydelsesret

7.1 Virksomheden har 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra
tidspunktet for Virksomhedens modtagelse af ordrebekræftelsen jf. pkt. 1.3
ovenfor. Abonnementet skal fortrydes inden udløb af fristen på 14 dage,
og udløber fristen i en weekend eller på en helligdag forlænges den til
næstkommende danske hverdag. Ønsker Virksomheden at fortryde abonnementet
gøres det enten ved at sende en e-mail til hello@minflu.com
om at Virksomheden fortryder sit tegnede abonnement, med angivelse af
e-mailadresse anvendt for abonnementet. Uden unødig
forsinkelse og senest 14 dage efter at MINFLU har modtaget Virksomhedens ønske om fortrydelse af abonnementet, tilbageføres det betalte
abonnement til Virksomheden.

Virksomheden accepterer at abonnementet kun kan fortrydes, hvis det ikke
er taget i brug. Fra det tidspunkt det første gang anvendes i
forbindelse med oprettelse af en kampagne, og der opnås rabat, så accepterer Virksomheden, at
servicen er leveret og fortrydelsesretten bortfalder, selvom
fortrydelsesfristen på de 14 dage jf. ovenfor endnu ikke er udløbet.

 

8 Opsigelse

8.1 Virksomheden kan afmelde sit MINFLU-abonnement når som helst. Virksomheden vil fortsat have adgang til abonnementet frem til udgangen af
indeværende faktureringsperiode (abonnementsmåned), hvorefter det
ophører. Betalinger vil ikke blive refunderet, og MINFLU yder
ikke refusion eller kredit for delvist brugte abonnementsperioder. Ved
opsigelsen af abonnementet kontaktes MINFLU pr. email. Efter
opsigelse bortfalder alle rabatter og fordele.

 

9. Kampagnen i praksis

9.1 Influencers

Virksomheden kan lave et samarbejde med alle de influenter der ønskes, ud fra det antal der vælges.

MINFLU har influenter til rådighed i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland m.m.

Alle influenter er +18 år og har hver mindst 1.000 følgere på deres Instagram profil.

9.2 Kampagnen

En kampagne starter ved at Virksomheden opretter en kampagne fra Dashboard, med udfyldelse af de nødvendige informationer.

Det er et krav at der ved oprettelse af kampagne, indtastes et kampagne hashtag, som kan bruges til at spore og analysere opslag. Hashtagget er typisk Virksomhedens navn, efterfulgt af dk20 (f.eks. #minfludk20).

Ved Selv service opretter virksomheden kampagner, og vælger selv at søge profiler og vælge/invitere dem til kampagnen.

Profilerne kan også ansøge om at komme med på kampagnen, og Virksomheden kan vælge eller fravælge de profiler der har ansøgt.

Ved MINFLU service opretter virksomheden kampagner, og overlader herefter opgven til MINFLU, som vil finde de relevante influenter til kampagnen.

 

Kampagnen er aktiv i 30 dage, hvis ikke andet er aftalt mellem kunden og MINFLU.

Antal post og stories kan variere afhængig af kampagnens omfang, men typisk skal hver influent lave 2 post og 1 story.

Ved giveaway’s skal deltagerne (følgerne) som et krav følge kundens instagram side og @influencermarketing_dk, alternativt influenten selv.  

Al kontakt til influenterne skal ske gennem chat modulet på Virksomhedens dashboard.

9.3 Efter kampagnens afslutning

Når en kampagne er afsluttet, udarbejder MINFLU en rapport til Virksomheden, med data fra kampagnen. Denne rapport samt alle billeder fra posts som er lagt op af de involverede influenter, bliver herefter sendt til Virksomheden.

 

10. Ansvar

MINFLU er ikke ansvarlig for hvad influenterne skriver i deres content, eller hvordan de opsætter content.

MINFLU kan ikke garantere et mersalg hos kunden i kampagnens løbetid.

MINFLU kan ikke holdes ansvarlig for influencernes opslag, om de laver det antal opslag de er forpligtet til, eller om de skriver de af virksomheden angivne tags og hashtags i opslagene.

Rapporten som Virksomheden efterfølgende modtager, indeholder data fra influenternes posts, indeholdende det kampagnehashtag der angives ved oprettelse af kampagnen. Dvs. at der ikke kan laves analyse af opslag, hvor kampagnehashtag ikke er indtastet af influenterne.

11. Priser

Priser på de forskellige abonnementstyper findes på minflu.com

 

12. Privatlivspolitik

12.1 MINFLU videresælger ikke personlige oplysninger og
videregiver ikke Virksomhedens personlige oplysninger til andre. De
personlige oplysninger er kun registreret hos MINFLU.
For at Virksomheden kan have abonnement hos MINFLU har vi brug for følgende oplysninger:

  • Virksomhedsnavn
  • Navn
  • E-mailadresse
  • CVR-nummer

 

Herudover sker der en løbende registrering af betaling for
abonnementet og brugen af abonnementet.

Vi foretager registreringen af Virksomhedens plysninger og
behandlingen heraf med det formål, at abonnementet kan benyttes og MINFLU kan levere den ønskede service, rabatter og fordele, og
de behandles for at kunne levere de aftalte ydelser og opfylde
nærværende abonnementsaftale. Herudover registrerer vi din løbende brug
af abonnementsordningen og trafikken på vores website (via bl.a.
cookies) for at forbedre vores tjeneste, vores udbud af produkter, og
for at kunne sende dig de meste relevante informationer om vores
tjenester. Du kan læse mere om brugen af cookies på vores
website, og du kan altid fravælge cookies.

Oplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at
opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor – som
udgangspunkt så længe abonnementet er i kraft. Vi kan dog opbevare
personoplysningerne i en længere periode, hvis det er påkrævet i henhold
til lovgivningen, f.eks. bogføringsloven, eller hvis det er nødvendigt
for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Som
udgangspunkt gemmes ingen oplysninger i længere tid end 5 år fra ophør
af abonnementet. Oplysningerne kan også blive anonymiseret og brugt til
statistik og analyse.

 

Kun relevante ansatte hos MINFLU har adgang til de oplysninger der registreres på abonnementet. 

Som abonnent hos MINFLU har Virksomheden ret til at gøre indsigelse
mod registreringen og behandlingen, herunder kræve at fejlagtige data
rettes og at oplysninger slettes (idet MINFLU dog kan have ret
til fortsat at opbevare visse oplysninger, hvis der er pligt/hjemmel
hertil i anden lovgivning f.eks. bogføringsloven). Virksomheden har også ret
til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om Virksomheden.
Disse rettigheder har Virksomheden efter Persondatareglerne og henvendelse i
forbindelse hermed rettes til MINFLU via e-mail

 

Den dataansvarlige hos MINFLU er Kim S. Kristensen og Virksomheden
kan altid rette spørgsmål til både disse betingelser som vores
håndtering af personoplysninger ved at skrive til os på e-mail: hello@minflu.com eller
kontakte os på telefon 52111677 på alle hverdage mellem kl. 8.00 og kl.
15.00.

 

Vil du som Virksomhed klage over vores behandling af dine
personoplysninger kan du klage til os eller også indgive en klage til
Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00 eller
e-mail dt@datatilsynet.dk.

 

13. Cookies

www.minflu.com
anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets
funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du
kan læse mere om vores brug af cookies på websitet hvor du også bliver
spurgt om du kan acceptere brugen heraf.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computers browser.